VUC Erhverv

Opkvalificering er en investering i fællesskabet og godt for bundlinjen

Invester i fællesskabet

Din virksomhed er en forretning og et fællesskab for medarbejderne. Gode relationer på arbejdspladsen er et grundlæggende menneskeligt behov, men ordblindhed, manglende danskkundskaber eller IT-vanskeligheder kan være årsager til, at en medarbejder føler sig ekskluderet eller utryg.

Hos Skive-Viborg HF&VUC har vi kompetencerne til at screene og opkvalificere dine medarbejdere inden for dansk, matematik, engelsk, IT og ordblindhed.

Det er nemt at komme i gang, undervisningen koster kun et symbolsk beløb, den kan tilrettelægges 100% ud fra din virksomheds behov, og I kan søge løntabsgodtgørelse efter gældende regler.

Kontakt os

Vi tager altid udgangspunkt i virksomhedens behov. Uddannelseskonsulent Ingelise Christensen kan rådgive dig om mulighederne for opkvalificering af dine medarbejdere og besvare alle spørgsmål om økonomisk støtte. Det koster aldrig noget at spørge.

Ingelise Christensen
Uddannelseskonsulent

Opkvalificering kan ses på bundlinjen

Når dine medarbejdere mærker tillid og føler sig som en del af et fællesskab på arbejdspladsen, vil de gøre en ekstra indsats og du har nemmere ved at fastholde dem. En investering i medarbejderne er en investering i en stærk og sund forretning.

Snakker alle dansk i frokoststuen?
Forudsætningen for at indgå i et fællesskab er at kunne tale sproget.
Læs mere om FVU-Start

FVU-start er et mundtligt tilbud til tosprogede ansøgere, der kan noget dansk, og som har behov for at øge ordforråd og forbedre udtale. FVU-start kan være første skridt inden optagelse på FVU-dansk eller FVU-matematik.

På mange virksomheder med udenlandske medarbejdere er der et øget behov for at kunne kommunikere på dansk. Det være sig både med kolleger og/eller kunder. Her kan FVU-start være en mulighed. FVU står for forberedende voksenundervisning.

Der er mulighed for at tilpasse indholdet til den enkelte virksomheds behov.

Vis mere

Er 2+2 altid 4?
Talforståelse er ikke en selvfølge for alle. Men det kan læres.
Læs mere om FVU-matematik

I FVU-matematik kan medarbejderne genopfriske eller forbedre matematik-kundskaberne fra folkeskolen. Der er to forskellige trin, hvor man bl.a. kommer til at arbejde med regning, talforståelse og forskellige matematiske begreber. Også i FVU-matematik kan undervisningsmaterialet hentes i deltagernes arbejdsopgaver.

Vis mere

No speaking English?
Er din virksomhed klædt på til at møde udlandet? Det kan vi hjælpe med.
Læs mere om FVU-engelsk

Undervisning i grundlæggende engelsk gør medarbejderne bedre til at tale, læse og forstå engelsk.

Medarbejderne arbejder med de udtryk og informationer, de skal bruge i deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?

Engelsk fylder mere og mere i alles hverdag. Medarbejderne skal f.eks. kunne læse og forstå instruktioner, manualer og mails på engelsk, og de skal kunne snakke med engelsktalende kunder og kolleger. Når medarbejderne har styr på grundlæggende engelsk, kan det være med til at sikre bedre kommunikation, og at arbejdsopgaver bliver udført hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Bedre færdigheder i engelsk er også med til at sikre, at medarbejderne øger deres værdi for virksomheden og dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får nye færdigheder. Det er med til at booste virksomhedens konkurrenceevne.

Vis mere

IT er vanskeligt
Verden er digital, men brug af IT er ikke en selvfølge for alle.
Læs mere om FVU-digital

Undervisning i grundlæggende IT og digitale færdigheder gør medarbejderne fortrolige med at bruge PC, iPad, mobil og anden IT. Medarbejderne arbejder med den IT, de skal bruge i deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?

De fleste arbejdsopgaver i dag kræver, at man kan bruge IT, herunder også PC, iPad og mobil. Medarbejderne skal f.eks. kunne læse og skrive sms'er og emails, og de skal kunne udfylde digitale arbejdssedler og søge informationer på nettet. Mange skal også kunne bestille varer og bruge en elektronisk kalender. Når medarbejderne har styr på det med IT’en, kan det være med til at sikre, at arbejdsopgaver bliver udført både hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Når medarbejderne er bedre til IT, øger de deres værdi for virksomheden og dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får større udbytte af anden opkvalificering.

Vis mere

Ordblindhed er arveligt
Undviger dine medarbejdere at læse og skrive?
Læs mere om OBU

Vi kan tilbyde et selvstændigt hold med ordblindeundervisning, hvis I er minimum 3 kolleger på din arbejdsplads, som kan blive enige om tidspunkt for et kursus.

Vi kan tilbyde:

  • At kurset tilrettelægges ud fra den enkeltes behov på arbejdet og dermed hverdagen
  • Kendskab og undervisning i at bruge apps og andre IT-hjælpemidler til at diktere, læse op og stave
  • At man får et lærerigt samvær med andre i samme situation
  • Hjælp til at blive medlem af Nota
  • Hjælp til dig og din arbejdsplads med at søge lønkompensation
Vis mere

Få overblik over de 7 enkle trin i efteruddannelse i denne film.

Opkvalificering med VUC erhverv