VUC Erhverv

Invester i din fremtid

Bliv bedre med et tilrettelagt forløb på VUC

Har du svært ved at magte dine jobfunktioner?

Ordblindhed, manglende danskkundskaber eller IT-vanskeligheder kan påvirke din effektivitet eller gøre dig flov, når dine kollegaer skal hjælpe dig. Men du kan få hjælp.

Hos Skive-Viborg HF & VUC har vi mange års erfaring med at løfte voksnes niveau inden for dansk, matematik, engelsk, IT og ordblindhed.

Bliv bedre til at læse, skrive, regne, bruge IT eller find ud af, om du er ordblind.

Mød Frank

Frank er ordblind og ansvarlig for al kommunikation med leverandører.

Da han startede hos Hansen & Larsen, kæmpede han med at stave og bruge en computer. Kort efter opstarten kontaktede Frank og virksomheden VUC. Frank havde brug for hjælp til at lære at læse og skrive samt at betjene en PC.

Efter en ordblindetest og efterfølgende samtale, planlagde VUC i samarbejde med Frank og hans arbejdsplads et målrettet kursus for ordblinde og IT.

I dag er Frank ansvarlig for indkøb og kommunikerer dagligt med leverandører via email.

Læs mere om mulighederne for uddannelse nedenfor.

Uddannelser på VUC

Ordblindeundervisning

Vi kan tilbyde et selvstændigt hold med ordblindeundervisning, hvis I er minimum 3 kolleger på din arbejdsplads, som kan blive enige om tidspunkt for et kursus.

Vi kan tilbyde:

  • At kurset tilrettelægges ud fra den enkeltes behov på arbejdet og dermed hverdagen
  • Kendskab og undervisning i at bruge apps og andre IT-hjælpemidler til at diktere, læse op og stave
  • At man får et lærerigt samvær med andre i samme situation
  • Hjælp til at blive medlem af Nota
  • Hjælp til dig og din arbejdsplads med at søge lønkompensation
FVU-digital

Undervisning i grundlæggende IT og digitale færdigheder gør medarbejderne fortrolige med at bruge PC, iPad, mobil og anden IT. Medarbejderne arbejder med den IT, de skal bruge i deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?

De fleste arbejdsopgaver i dag kræver, at man kan bruge IT, herunder også PC, iPad og mobil. Medarbejderne skal f.eks. kunne læse og skrive sms'er og emails, og de skal kunne udfylde digitale arbejdssedler og søge informationer på nettet. Mange skal også kunne bestille varer og bruge en elektronisk kalender. Når medarbejderne har styr på det med IT’en, kan det være med til at sikre, at arbejdsopgaver bliver udført både hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Når medarbejderne er bedre til IT, øger de deres værdi for virksomheden og dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får større udbytte af anden opkvalificering.

FVU-start

FVU-start er et mundtligt tilbud til tosprogede ansøgere, der kan noget dansk, og som har behov for at øge ordforråd og forbedre udtale. FVU-start kan være første skridt inden optagelse på FVU-dansk eller FVU-matematik.

På mange virksomheder med udenlandske medarbejdere er der et øget behov for at kunne kommunikere på dansk. Det være sig både med kolleger og/eller kunder. Her kan FVU-start være en mulighed. FVU står for forberedende voksenundervisning.

Der er mulighed for at tilpasse indholdet til den enkelte virksomheds behov.

FVU-dansk

FVU er en forkortelse for forberedende voksenundervisning. I FVU-dansk bliver man bedre til at læse, stave og skrive. Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad deltagerne konkret har brug for. Man kan altså komme til at arbejde med nogle af de tekster, der bliver brugt på arbejdspladsen. Undervisningen kan foregå på fire forskellige trin.

FVU-matematik

I FVU-matematik kan man genopfriske eller forbedre matematik-kundskaberne fra folkeskolen. Der er to forskellige trin, hvor man bl.a. kommer til at arbejde med regning, talforståelse og forskellige matematiske begreber. Også i FVU-matematik kan undervisningsmaterialet hentes i deltagernes arbejdsopgaver.

FVU-engelsk

Undervisning i grundlæggende engelsk gør medarbejderne bedre til at tale, læse og forstå engelsk.

Medarbejderne arbejder med de udtryk og informationer, de skal bruge i deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?

Engelsk fylder mere og mere i alles hverdag. Medarbejderne skal f.eks. kunne læse og forstå instruktioner, manualer og mails på engelsk, og de skal kunne snakke med engelsktalende kunder og kolleger. Når medarbejderne har styr på grundlæggende engelsk, kan det være med til at sikre bedre kommunikation, og at arbejdsopgaver bliver udført hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Bedre færdigheder i engelsk er også med til at sikre, at medarbejderne øger deres værdi for virksomheden og dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får nye færdigheder. Det er med til at booste virksomhedens konkurrenceevne.

Indlæs flere

Kontakt os

Har du mod på at blive bedre til at læse, skrive, regne, anvende IT eller har du brug for hjælp til din ordblindhed?

Et forløb bliver tilpasset dine specifikke behov. Vi laver en plan for undervisning i samspil med dig og din arbejdsplads.

Ingelise Christensen
Uddannelseskonsulent