Fag til virksomheder

Hvilke fag tilbyder vi virksomheder?

Da stort set hele VUC's fagrække kan tilbydes ud af huset, er der næsten ubegrænsede muligheder for at give virksomheden og medarbejderne et kompetenceløft.

Herunder kan du se hvilke fag vi primært har for virksomheder, men der er selvfølgelig mange flere muligheder. Tag en snak med vores uddannelseskonsulent, Ingelise Christensen, og hør hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed.

 • Ordblindeundervisning

  Vi kan tilbyde et selvstændigt hold med ordblindeundervisning, hvis I er minimum 3 kolleger på din arbejdsplads, som kan blive enige om tidspunkt for et kursus.

  Vi kan tilbyde:

  • At kurset tilrettelægges ud fra den enkeltes behov på arbejdet og dermed hverdagen
  • Kendskab og undervisning i at bruge apps og andre IT-hjælpemidler til at diktere, læse op og stave
  • At man får et lærerigt samvær med andre i samme situation
  • Hjælp til at blive medlem af Nota
  • Hjælp til dig og din arbejdsplads med at søge lønkompensation
 • Engelsk

  At kunne lidt engelsk er næsten uundværligt i en moderne globaliseret verden. Flere virksomheder har kunder, samarbejdspartnere eller datterselskaber i udlandet, og kendskab til engelsk kan være essentielt for, om medarbejderne trives og yder det optimale. Engelsk findes ligesom de øvrige fremmedsprog, tysk og fransk, i flere sværhedsgrader.

 • IT

  IT findes på flere niveauer: Man kan få øvelse i at bruge internet, mail, tekstbehandling, regneark mv.

 • Psykologi

  I psykologi kan der fokuseres specielt på problemstillinger i arbejdssituationer - både som forebyggelse og allerede eksisterende problemer. Undervisningen kan fx tage fat på følgende emner: symptomer på og forebyggelse af stress, fænomenet "voksen-mobning", udbrændthed og styrkelse af samarbejdet.

 • Samarbejde og kommunikation

  Ingen arbejdsplads uden samarbejde, og intet samarbejde uden kommunikation! Her lærer kursusdeltageren at forbedre sin egen kommunikation og blive bedre til at samarbejde. Efter dette kursus er det slut med at tale forbi hinanden.

 • FVU-matematik

  I FVU-matematik kan medarbejderne genopfriske eller forbedre matematik-kundskaberne fra folkeskolen. Der er to forskellige trin, hvor man bl.a. kommer til at arbejde med regning, talforståelse og forskellige matematiske begreber. Også i FVU-matematik kan undervisningsmaterialet hentes i deltagernes arbejdsopgaver.

 • FVU-læsning

  FVU er en forkortelse for Forberedende VoksenUndervisning. I FVU-læsning bliver man bedre til at læse, stave og skrive. Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad deltagerne konkret har brug for. Man kan altså komme til at arbejde med nogle af de tekster, der bliver brugt på arbejdspladsen. Undervisningen kan foregå på fire forskellige trin.

 • FVU-start

  FVU-start er et mundtligt tilbud til tosprogede ansøgere, der kan noget dansk, og som har brug for en opgradering af ordforråd og udtale inden optagelsen på FVU-læsning eller FVU-matematik.

  På mange virksomheder er der faggrupper, som har et stigende behov for at kommunikere på dansk. Det være sig både med kolleger og/eller kunder. Her kan FVU-start være en mulighed. FVU står for Forberedende Voksenundervisning.

  Der er mulighed for at tilpasse indholdet til den enkelte virksomheds behov.

Kontakt uddannelseskonsulenten

Ingelise Christensen
Uddannelseskonsulent

Tlf. 40359541
ingelisec@svhfvuc.dk