SU (Statens uddannelsesstøtte)

SU

Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte, SU, hvis du er over 18 år og har mindst 23 timer om ugen på AVU og/eller HF. Har du børn under syv år, skal du have mindst 17 timers undervisning om ugen. Hvor meget du kan få i SU og i studielån kan du se på www.su.dk.

Sådan søger du SU

Gå ind på www.su.dk. Her skal du vælge minSU. For at få adgang til minSU skal du bruge digital signatur eller pinkode, som du kan bestille på hjemmesiden. Bestil koden i god tid, da det kan tage nogen tid at få den.

Når du søger SU, kan du særskilt søge om tilskud til deltagerbetalingen under punktet "Tilskud til deltagerbetaling". 85 % af din deltagerbetaling bliver tilbagebetalt løbende sammen din SU. Tilskuddet er skattepligtigt ligesom SU.

 • Er du enlig forsørger?

  Der gælder særlige SU-regler for dig, der har barn.

  Antal lektioner

  Hvis dit barn bor hos dig og er under 7 år, når du begynder på VUC, kan du nøjes med at have mindst 17 lektioner for at få SU, mod normalt 23 lektioner.

  Forsørgertillæg

  Er du er enlig forældre, kan du få forsørgertillæg, hvis du får SU og modtager ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark.

  Læs mere om reglerne på SU.dk.

  Supplerende SU-lån

  Alle forsørgere til et barn har mulighed for at få supplerende SU-lån.

 • Går du på VUC i arbejdstiden?

  Så er der mulighed for at få SVU (Statens uddannelsesstøtte), hvis du er kortuddannet.

  Læs mere om reglerne her.

 • Er du ledig?

  Hvis du er ledig og modtager en ydelse, fx dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering eller uddannelseshjælp, skal kommunen give dig lov, hvis du vil gå på VUC.

  Årsagen er, at kommunen skal betale for din undervisning, hvis du modtager en sådan ydelse.

  Du kan dog godt som hovedregel vælge at gå til fuldtidsundervisning på VUC, men så kan du ikke længere modtage ydelsen fra kommunen. Så skal du søge SU i stedet.

  Ring og spørg os eller din sagsbehandler, hvis du gerne vil vide mere om dine muligheder for at gå på VUC, når du er ledig.

 • Hvordan sikrer du dig, at du får din SU i/efter sommerferien?

  Er du ny kursist, eller skifter du uddannelse på VUC til august, skal du:

  • Betale dit deltagergebyr senest den 21. juni
  • Søge SU tidligst 1. juli og senest den 10. juli - søg på www.su.dk
  • Hvis du er under 20 år og skal have SU som udeboende, skal du søge den 1. juli og samme dag sende ansøgningen om “SU-stipendium med udeboendesats” samt dokumentation til su@svhfvuc.dk
  • Huske at godkende din låneplan, hvis du søger SU-lån - dette gøres på www.su.dk

  Fortsætter du på samme uddannelse på VUC til august, skal du:

  • Betale dit deltagergebyr, inden dine hold slutter og senest den 3. juni, hvis du vil have SU i sommerferien.
  • Tjekke din SU-oversigt og sikre dig, at din SU er korrekt. Du modtager SU-oversigten sidst i juni i din e-boks. Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at tjekke, om din SU er i orden.
  • Huske at godkende låneplan, hvis du fortsat vil have SU-lån.
  • Du skal ikke søge SU igen.

  Har du yderligere spørgsmål, kan du maile til vores SU-medarbejder på su@svhfvuc.dk.

Har du spørgsmål til SU?

Vi har en dygtig SU-medarbejder som sidder klar til at besvare dine spørgsmål om SU i forhold til din uddannelse her på skolen. Du kan få rådgivning via su@svhfvuc.dk, telefon 86611700 eller ved personligt fremmøde på VUC i Viborg fra kl. 8.00-13.30 (fredag kl. 8.00-13.00).

Kontakt SU-vejledningen

SU-vejledning
Lone Pedersen

Tlf. 86611700
su@svhfvuc.dk

Støtte til HF-studerende med særlige behov

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Læs mere om SPS ved at klikke her.