Prøver og eksamen

Som kursist på Skive-Viborg HF&VUC kan du finde alle informationer om eksamen og prøver på vores portal, som du finder på portal.svhfvuc.dk.

Opgaver og eksamen på HF

Når du tager en hel HF-eksamen, skal du blandt andet skrive en Større Skriftlig Opgave (SSO) og et Eksamensprojekt. Herunder kan du downloade brochurerne for SSO, Eksamensprojekt og de generelle eksamensregler til den afsluttende HF-eksamen.

Bemærk at brochurerne opdateres løbende

Prøver på AVU

AVU-fagene afsluttes med prøve på trin G og trin D. På de øvrige trin afsluttes med en faglig dokumentation. Undervisningsministeriet offentliggør tidspunkterne for de skriftlige prøver, da de foregår samtidig i hele landet.

Du kan læse mere om tidsfrister for til- og framelding og om regler for prøvens gennemførelse ved at downloade vores eksamens-brochure for AVU.

Bemærk at brochuren opdateres løbende