Læsevejledning på HF

Læsevejledning på HF

I læsevejledningen kan du få hjælp, hvis du af forskellige årsager ikke er god til at læse eller skrive. Måske skyldes det ordblindhed (dysleksi), eller du kan være i dårlig træning. Det betyder meget for din motivation, læringsudbytte og karakterer, at du kan læse faglige tekster og skrive opgaver tilfredsstillende. Der er ingen sammenhæng mellem det, at man har læsevanskeligheder og ens intelligens. Derfor er det vigtigt, at du får hjælp, hvis du oplever læse-skriveproblemer.

Screening af elever

I starten af skoleåret screenes alle elever i skolens danskklasser. Hvis du af en eller anden grund ikke er blevet screenet og er usikker på dine læsefærdigheder, skal du selv kontakte læsevejlederen med henblik på en samtale, screening og evt. en test. De, der ser ud til at have læse-skriveproblemer får tilbudt en samtale med læsevejlederen for at afdække problemerne og eventuelt igangsætte hjælp. Takker du nej, kan du altid senere kontakte læsevejlederen.

Ordblindhed

Elever med ordblindhed kan via Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet få it-programpakke og evt. en computer, hvis man ikke har en. Man får et antal timer til instruktion i brugen af udstyret og man vil kunne få adgang til NOTA, hvor man kan få lærebøger oplæst. Man kan også få et antal studiestøttetimer, så man i det daglige kan få hjælp til at få struktur på læsning og de skriftlige afleveringer.

Andre læseproblemer

Hvad enten du er ordblind, læser langsomt eller har svært ved at forstå indholdet i tekster, kan du deltage i et kursus på skolen, hvor man kan få nogle strategier til at læse med et større udbytte. Du kan selv henvende dig, hvis du er interesseret eller det kan være at din lærer opfordrer dig til at deltage. Hold øje med opslag i efteråret og foråret på skolens intranet.

Skolen har en licens til CD-ord, som ALLE kursister må benytte. CD-ord indeholder programmer til oplæsning og skrivestøtte, og selvom man ikke er ordblind, vil man ofte kunne få stor gavn af disse programmer – fx til hjælp med stavning og til korrekturlæsning.

Forlænget eksamenstid

Hvis du er ordblind, kan du søge om at få forlænget forberedelsestid til de mundtlige eksamener og længere eksamenstid til de skriftlige eksamener. Ansøgningen laver du sammen med læsevejlederen, og du afleverer den på skolens kontor i god tid inden terminsprøver og eksamen. Hold øje med tidsfrister på skolens intranet.

Kontakt læsevejleder Katrine Bruno Hansen på mail katrineh@svhfvuc.dk eller ved at ringe til skolens kontor: 86611700

Læsevejleder

Katrine Bruno Hansen


Katrineh@svhfvuc.dk