Individuel kompetencevurdering

Kan jeg få papir på det jeg allerede kan?

Ja! Vurdering af din realkompetencer tilbydes i fag på AVU samt HF. Vurderingen kan f.eks. være i fagene dansk, fremmedsprog og matematik.

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har fået dem.
Realkompetencer kan fx opnås

  • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
  • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • gennem deltagelse i foreningslivet, f.eks. som idrætsleder
  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
  • gennem udlandsophold, f.eks. sprogtilegnelse

Hvordan foregår det?

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC og efter en udarbejdet vurderingsplan. Du har selv ansvaret for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være itbaserede), mundtlige opgaver og praktiske øvelser samt opgaver.

Min kompetencemappe

Find din kompetencemappe på www.minkompetencemappe.dk. Mappen er en form for et elektronisk CV, som kan indgå i forløbet. Det er dit eget ansvar - efter aftale med en vejleder at udfylde mappen og skaffe dokumentation.

Eksempel på et forløb

  • Indledende samtale og vejledning
  • Vurderingsplan udarbejdes
  • Indsamling af dokumentation
  • Afprøvning af kompetencerne (samtaler/opgaveløsning)
  • Vurdering og anerkendelse