Vejledning

Individuel kompetencevurdering

Ved hjælp af en individuel kompetencevurdering kan du få papir på det, du allerede kan. Vurdering af dine realkompetencer tilbydes i fag på AVU samt HF. Vurderingen kan fx være i fagene dansk, fremmedsprog og matematik.

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan man har fået dem. Realkompetencer kan fx opnås

  • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
  • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • gennem deltagelse i foreningslivet, f.eks. som idrætsleder
  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
  • gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse

Hvordan foregår det?

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC og efter en udarbejdet vurderingsplan. Du har selv ansvaret for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).

Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence. I et vurderingsforløb kan der bl.a. indgå individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baserede), mundtlige opgaver og praktiske øvelser.

Min kompetencemappe

Find din kompetencemappe på www.minkompetencemappe.dk. Mappen er en form for et elektronisk CV, som kan indgå i forløbet. Det er dit eget ansvar - efter aftale med en vejleder - at udfylde mappen og skaffe dokumentation.

Eksempel på et forløb

  • Indledende samtale og vejledning
  • Vurderingsplan udarbejdes
  • Indsamling af dokumentation
  • Afprøvning af kompetencerne (samtaler/opgaveløsning)
  • Vurdering og anerkendelse

Kontakt

Ønsker du at vide mere eller at få vurderet dine kompetencer, kontakt da studievejleder Peter Nørgaard Reiche.

Peter Nørgaard Reiche
Studievejleder