Vejledning

Studievejledningen

Hvad kan de hjælpe med?

 • at du bliver tilmeldt til undervisningen
 • at du bliver vejledt til de hold og det forløb, som passer til dig og dine mål
 • at svare på spørgsmål om dine økonomiske muligheder
 • hvis du i øvrigt har brug for hjælp og råd

Har du brug for specifikke oplysninger?

I vejledningen kan du også få yderligere oplysninger om fx:

 • undervisning
 • studieplan
 • selvstudium
 • prøver/eksamen
 • det kommende års fagtilbud
 • holdskift
 • udmeldelse
 • stort fravær pga. sygdom, arbejde eller lignende
 • andre forhold der vanskeliggør din deltagelse i undervisningen


Spørgsmål om økonomi?

Studievejledningen kan desuden hjælpe med svar på økonomiske spørgsmål om:

 • Statens Uddannelsesstøtte (SU)
 • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Dagpenge
 • Uddannelsesorlov
 • Dækning af transportudgifter
 • Andre støttemuligheder

Hvis ikke studievejlederne kan besvare dine spørgsmål, så henviser de dig til en, som kan hjælpe dig videre.