VUC Erhverv

Opkvalificering af dine medarbejdere

- Vi styrker jeres kompetencer!

Trænger dine medarbejdere til opkvalificering? På VUC kan vi hjælpe dig med at styrke dine medarbejderes kompetencer. Vi tilbyder undervisning i blandt andet dansk, engelsk, IT, matematik, samarbejde og kommunikation på forskellige niveauer. Et kursus for din virksomhed vil blive tilrettelagt jer. Ikke kun i indhold, men også i forhold til at få flettet undervisningen ind i en travl hverdag hos jer. Vi tager udgangspunkt i jeres behov og forudsætninger, så I får mest muligt ud af et kursus hos Skive-Viborg HF&VUC.

Vi tilbyder kompetenceløft til både private og offentlige virksomheder. Kurset kan være rettet mod enkelte medarbejdere eller omfatte en hel medarbejdergruppe.

Kontakt vores uddannelseskonsulent, Ingelise Christensen, på tlf. 40 35 95 41 og hør mere.

Vil du vide mere om VUC Erhverv, der på landsplan omfatter 29 VUC'er, så klik her.

Efteruddannelse i 7 enkle trin
Investér i dine medarbejdere med et kursus i forberedende voksenundervisning (FVU)
Få et kompetenceløft med 9.-10. klasse (AVU)

Vi tilbyder undervisning i ...

Da stort set hele VUC's fagrække kan tilbydes ud af huset, er der næsten ubegrænsede muligheder for at give virksomheden og medarbejderne et kompetenceløft.

Herunder kan du se hvilke fag vi primært har for virksomheder, men der er selvfølgelig mange flere muligheder. Tag en snak med vores uddannelseskonsulent, Ingelise Christensen, og hør hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed.

 • Samarbejde og kommunikation

  Ingen arbejdsplads uden samarbejde, og intet samarbejde uden kommunikation! Her lærer kursusdeltageren at forbedre sin egen kommunikation og blive bedre til at samarbejde. Efter dette kursus er det slut med at tale forbi hinanden.

 • Psykologi

  I psykologi kan der fokuseres specielt på problemstillinger i arbejdssituationer - både som forebyggelse og allerede eksisterende problemer. Undervisningen kan fx tage fat på følgende emner: symptomer på og forebyggelse af stress, fænomenet "voksen-mobning", udbrændthed og styrkelse af samarbejdet.

 • Ordblindeundervisning

  Vi kan tilbyde et selvstændigt hold med ordblindeundervisning, hvis I er minimum 3 kolleger på din arbejdsplads, som kan blive enige om tidspunkt for et kursus.

  Vi kan tilbyde:

  • At kurset tilrettelægges ud fra den enkeltes behov på arbejdet og dermed hverdagen
  • Kendskab og undervisning i at bruge apps og andre IT-hjælpemidler til at diktere, læse op og stave
  • At man får et lærerigt samvær med andre i samme situation
  • Hjælp til at blive medlem af Nota
  • Hjælp til dig og din arbejdsplads med at søge lønkompensation
 • FVU-Digital

  IT findes på flere niveauer: Man kan få øvelse i at bruge internet, mail, tekstbehandling, regneark mv.

 • FVU-start

  FVU-start er et mundtligt tilbud til tosprogede ansøgere, der kan noget dansk, og som har brug for en opgradering af ordforråd og udtale inden optagelsen på FVU-læsning eller FVU-matematik.

  På mange virksomheder er der faggrupper, som har et stigende behov for at kommunikere på dansk. Det være sig både med kolleger og/eller kunder. Her kan FVU-start være en mulighed. FVU står for Forberedende Voksenundervisning.

  Der er mulighed for at tilpasse indholdet til den enkelte virksomheds behov.

 • FVU-matematik

  I FVU-matematik kan medarbejderne genopfriske eller forbedre matematik-kundskaberne fra folkeskolen. Der er to forskellige trin, hvor man bl.a. kommer til at arbejde med regning, talforståelse og forskellige matematiske begreber. Også i FVU-matematik kan undervisningsmaterialet hentes i deltagernes arbejdsopgaver.

 • FVU-læsning

  FVU er en forkortelse for Forberedende VoksenUndervisning. I FVU-læsning bliver man bedre til at læse, stave og skrive. Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad deltagerne konkret har brug for. Man kan altså komme til at arbejde med nogle af de tekster, der bliver brugt på arbejdspladsen. Undervisningen kan foregå på fire forskellige trin.

 • FVU-Engelsk

  At kunne lidt engelsk er næsten uundværligt i en moderne globaliseret verden. Flere virksomheder har kunder, samarbejdspartnere eller datterselskaber i udlandet, og kendskab til engelsk kan være essentielt for, om medarbejderne trives og yder det optimale. Skive-Viborg HF&VUC tilbyder virksomheder undervisning i FVU-engelsk.

Støttemuligheder

Kortuddannede medarbejdere kan søge om SVU som kompensation for tabt lønindtægt, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Hvis der udbetales løn under kurset, er det arbejdsgiveren, der i givet fald modtager SVU.

Man kan få SVU til deltagelse i følgende på VUC:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere Forberedelseseksamen (HF)
 • Ordblindeundervisning (OBU)

Disse uddannelser kan være tilrettelagt på heltid eller deltid. Ved deltidsuddannelse skal den ugentlige uddannelsestid og nedsættelsen af arbejdstiden være på mindst 3 timer om ugen.

Ved deltagelse i FVU eller OBU gives SVU svarende til højeste dagpengesats. Ved AVU og HF svarer SVU til 80% af højeste dagpengesats. SVU nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsundervisning. 

Der kan højst gives SVU i forhold til den mistede arbejdsindtægt eller arbejdsmulighed.

Ved deltagelse i AVU og HF ydes der desuden støtte til deltagerbetaling.

For at kunne søge SVU skal du:

 • være fyldt 25, men ikke 65 år. 20-24-årige kan dog få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU)
 • være dansk statsborger, tilmeldt folkeregisteret i Danmark
 • have mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads i Danmark, som lønmodtager, selvstændig eller medhjælpende ægtefælle
 • have en aftale med arbejdsgiveren om orlov/fri til at deltage i uddannelsen
 • være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU, fx på VUC
 • være kortuddannet (gælder ikke FVU og OBU):
  • 9-10 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse af højst to års varighed eller en forældet uddannelse, eller
  • 7-8 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse, uanset varighed

Til AVU og HF ydes SVU i højst 40 uger for den enkelte uddannelsessøgende, til FVU og ordblindeundervisning i højst 18 uger. Tidligere brugt voksenuddannelsesstøtte (VUS) trækkes fra antallet af uger med SVU. Det samme gælder uddannelsesorlovsydelse, der er brugt inden for de seneste fem år fra ansøgningstidspunktet.

www.svu.dk kan man finde de nyeste informationer og hente ansøgningsblanketter. Ansøgningen sendes til VUC, som tager sig af resten.

Det er uddannelseskonsulent Ingelise Christensen, der behandler ansøgninger om SVU. Har du brug for at få råd eller hjælp til ansøgningen, kan du kontakte hende på mail eller telefon.

 

Kontaktinformation

Kontakt for mere information

Ingelise Christensen
Uddannelseskonsulent

Tlf. 40359541
ingelisec@svhfvuc.dk