OBU - Undervisning til ordblinde

Er du ordblind?

Mange voksne ved ikke at de er ordblinde. De har lært at klare sig, selv om de ikke er gode til at læse og stave. Måske er du en af dem. Ordblindhed kaldes også dysleksi og er medfødt. Ordblindhed hænger altså hverken sammen med intelligens eller syn. Er du ordblind kan du få gratis undervisning på VUC i Viborg og Skive.

Kontakt ordblindekonsulent Marianne Degn Grann på 2383 3755, hvis du vil vide mere, eller læs nedenfor.

 • Hvad er "ordblindhed"?

  Ordblindhed er når man har store vanskeligheder med at læse og skrive. Den faglige betegnelse for ordblindhed er dysleksi og 3-7 % af den danske befolkning er direkte ordblinde. Ordblindhed er arveligt, og hvis man er ordblind, er det noget man er født med. Man kan til gengæld gøre rigtig meget for ordblindhed og blive bedre til at læse og skrive - både som barn og voksen. Det er altså aldrig for sent at forsøge at tøjle sin ordblindhed!

  Det danske nationalleksikon, beskriver ordblindhed således:

  "Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften." Dr. phil. Carsten Elbro i 1992

 • Hvordan finder jeg ud af om jeg er ordblind?

  Du skal til en test for at finde ud af, om du er ordblind. Testen laves ved en computer. Hvis du er i målgruppen for ordblindeundervisning, skal der desuden laves en undervisningsplan, hvis du ønsker at tage imod tilbuddet om undervisning.

  Du er måske ordblind, hvis du kan genkende nogle af punkterne her nedenfor:

  • Du læser langsomt
  • Du har svært ved at overskue en tekst
  • Du læser nogle ord forkert
  • Du kan ikke følge underteksterne på tv
  • Du har svært ved at stave de ord, du gerne vil
  • Du bytter om på bogstaver
  • Du undgår helst at skrive
 • Hvornår er der ordblindeundervisning?

  Der er undervisning både dag og aften. Du kan derfor deltage i undervisning samtidig med at du læser andre fag på VUC eller har job. Hver undervisningsgang er 3 lektioner, og du kan modtage undervisning mellem 3 og 25 timer om ugen, afhængigt af dine behov og muligheder.

  Du kan begynde, når det passer dig.

Undervisning til ordblinde voksne

Hvis du har mistanke om at du er ordblind, kan du komme ind og få lavet en ordblinde-test. Hvis testen viser at du er ordblind, kan du få gratis undervisning hos os. Testen varer cirka 1½ time og foregår sammen med vores ordblindekonsulent, Marianne.

Hvis testen viser at du ikke er ordblind, så frygt ikke - vi har mange andre undervisningstilbud til dig!

Undervisningen

Undervisningen foregår på små hold, med lærere som alle er special-uddannede i at undervise ordblinde. Du er i trygge hænder og vi vil hjælpe dig via skræddersyet undervisning her hos os. På vores HF for ordblinde bliver der taget hensyn til dig, der har svært ved at læse.

Fakta om ordblindeundervisning

 • Ordblinde-test

  For at få undervisning, skal du tage en test, så vi ved om du er ordblind.

 • Emner/fag

  Dansk, engelsk, IT og matematik.

 • Økonomi

  GRATIS for alle voksne over 18 år.

Tilmelding til OBU

Du skal være testet ordblind for at kunne få undervisning for ordblinde. Det vil sige at du godt kan være blevet testet andre steder end hos os, men du kan godt gå til undervisning her alligevel, så længe du er testet ordblind.

Vil du vide mere? Kontakt Marianne!

Marianne Degn Grann
Ordblindekonsulent

Tlf. 23833755
marianneg@svhfvuc.dk

Følgende andre udbydere har driftsoverenskomst med Skive-Viborg HF & VUC: 

LOF