HF fjernundervisning
HF

HF net

HF net er online undervisning/fjernundervisning og et godt valg til dig, som foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt. På HF net skal du ikke møde op til undervisning - du skal kun møde op på skolen, når du skal til eksamen. Det giver frihed, og du kan studere når og hvor, det passer dig. Vi tilbyder netundervisning i Viborg og Skive.

Hver kursist følger sin egen studieplan, men undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold. For at få et godt forløb er det vigtigt, at du selv er god til at tilrettelægge dit arbejde.

Fag og priser

Fag

Du kan vælge flere forskellige fag på HF net, og udbuddet skifter hvert år.
Vi udbyder pt. følgende fag (enkelte fag udbydes gennem VUC Holstebro):

Fag Niveau
Billedkunst C
Biologi C
Biologi B
Dansk C
Dansk A
Engelsk C
Engelsk CB
Engelsk B
Engelsk A
Filosofi C
Fysik B
Geografi C
Historie B
Kemi C
Kemi B
Matematik C
Matematik B
Matematik A
Psykologi C
Psykologi B
Religion C
Religion B
Samfundsfag C
Samfundsfag B
Tysk CB
Tysk B


En hel HF-eksamen

Du har mulighed for at tage en hel HF-eksamen som netundervisning. Det kræver blot, at du har de fag, det kræver, og at du afslutter uddannelsen med SSO og Eksamensprojekt.

Priser

På HF net skal du betale for hvert fag, du deltager i.

Følgende fag koster 550 kroner:

  • Biologi, dansk, engelsk, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, billedkunst og tysk

Følgende fag koster 1.400 kr:

  • Filosofi

Bemærk! Vælger du at tage en hel HF-eksamen, får du deltagerbetalingen retur, når din eksamen er bestået.

Indlæs flere

Netundervisning er et godt valg, hvis...

  • du har behov for en fleksibel undervisningsform, der kan tilpasses din hverdag
  • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt, når det passer dig bedst
  • du selvstændigt vil planlægge dit arbejde med faget
  • du kan være studieaktiv og følge en studieplan

Læs studiereglerne for HF-kursister med netfag

Tilmelding

Tilmelding til HF net sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav samt vurdere, om du opfylder kravene til at blive optaget på netundervisning.

Du kan tidligst optages 1 år efter, du har forladt folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau, eller have faglige kvalifikationer, som vurderes at være tilstrækkelige.

Hvornår kan du starte?

Hvis du gerne vil læse HF net, så har vi løbende optag. Du kan tage fag på ½ år eller 1 år.

Der er dog nogle tilmeldingsfrister, afhængig af hvor hurtigt, du ønsker at færdiggøre dit forløb. Fagene starter i august, men med netundervisning kan du springe ind i faget, når du bliver tilmeldt.

  • Eksamen i december: sidste frist for tilmelding den 30. september
  • Eksamen i juni: sidste frist for tilmelding den 31. januar

Bemærk

HF net er lavet i samarbejde med flere jyske VUC'er, hvilket betyder, at du har mulighed for at læse flere fag, end dem vi tilbyder hos os. Du får dermed ikke nødvendigvis en lærer fra Skive-Viborg HF&VUC eller skal til eksamen hos os, men hos et andet VUC.

Vis mere
Kontakt studievejledningen