HF

HF enkeltfag

Du kan tage HF enkeltfag og læse op på de fag, du mangler for at komme ind på dit drømmestudie. Måske blev dit gennemsnit ikke, som du drømte om? Måske har du ikke bestået de fag, du skal bruge? Måske vil du bare gerne være bedre til et bestemt fag?

Hos os kan du plukke i HF-fagene og udvælge enkelte fag alt efter dine interesser og behov. Du kan også tage en hel HF-eksamen i dit eget tempo og strække den ud over 3, 4 eller flere år. Flere kursister vælger således at tage en 3-årig HF, fordi det passer bedre til deres hverdag. 

Under dit forløb har du mulighed for at komme i praktik på en videregående uddannelse.

HF enkeltfag

Fag, niveauer og priser

Fag og niveauer i Viborg

Fagene på HF følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før man kan vælge faget på et højereliggende niveau - altså C før B og B før A.

Fagudbud*:

 • Dansk A
 • Biologi C
 • Engelsk CB
 • Geografi C
 • Historie B
 • Kemi C
 • Matematik C
 • Religion C
 • Samfundsfag C
 • Kreativt fag (Billedkunst C, Mediefag C eller Design og arkitektur C)

Valgfag*:

 • Billedkunst CB
 • Engelsk A
 • Filosofi C (som netfag)
 • Fysik CB
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Mediefag C
 • Psykologi C
 • Psykologi CB
 • Religion B
 • Samfundsfag B

Flere fag kan også tages på netfag.

*Der kan komme ændringer i udbuddet af fag. Tal med en studievejleder, hvis du ønsker undervisning i HF-enkeltfag.

Fag og niveauer i Skive

Fagene på HF følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før man kan vælge faget på et højereliggende niveau - altså C før B og B før A.

Fagudbud*:

 • Dansk A
 • Biologi C
 • Engelsk CB
 • Geografi C
 • Historie B
 • Kemi C
 • Matematik C
 • Religion C
 • Samfundsfag C
 • Kreativt fag (Billedkunst C)

Valgfag*:

 • Billedkunst C
 • Billedkunst CB
 • Filosofi C (som netfag)
 • Psykologi C
 • Psykologi CB
 • Samfundsfag B

Flere fag kan også tages på netfag.

*Der kan komme ændringer i udbuddet af fag. Tal med en studievejleder, hvis du ønsker undervisning i HF-enkeltfag.

Hel HF-eksamen med HF-enkeltfag

For at få en hel HF-eksamen skal du have alle obligatoriske fag samt 2-4 valgfag.

Dine valgfag kan sammensættes på følgende måder:

 • 1 fag på B-niveau, 1 fag på C-niveau og 1 fag på CB-niveau
 • 2 fag på B-niveau og 2 på C-niveau
 • 3 fag på B-niveau

Billedkunst CB, Psykologi CB og Fysik CB tæller både for et C og B-niveau. I de andre fag, hvor der findes C og B-niveau, tages C-niveau før B-niveau.

Derudover skal du lave en Større skriftlig opgave og et Eksamensprojekt.

Udvidet fagpakke - universitetspakken
En HF-eksamen giver adgang til de mellemlange uddannelser (professionsbacheloruddannelser) - f.eks. pædagog, folkeskolelærer, socialrådgiver, politibetjent mm.
Ønsker du at læse fag på universitetet, skal du have en overbygning på din HF. Overbygningen består af mindst et A- og et B-fag. 
De to fag kan indregnes i dit HF-forløb hos os, eller du kan tage dem på følgende måde: 
 • Gymnasiale suppleringskurser (GSK)
 • Supplerende overbygningsforløb (SOF)
 • HF-enkeltfag (HFe)
Du kan også vælge af læse de to ekstra fag på et senere tidspunkt - her skal du være opmærksom på reglerne om nedjustering af karaktergennemsnit ved supplering.
Vigtigt! Forhør dig altid hos universitetet, hvilken supplering der kræves ved netop dit ønske.
Priser

På HF-enkeltfag skal du betale for hvert fag, du deltager i.

Følgende fag koster 550 kr.:

 • Biologi, dansk, engelsk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, billedkunst, mediefag

Følgende fag koster 1.400 kr.:

 • Filosofi

Bemærk! Vælger du at tage en hel HF-eksamen, får du deltagerbetalingen retur, når din eksamen er bestået.


Særlige regler

Der er særlige regler for personer, som har en videregående uddannelse, idet de skal betale fuld pris for undervisningen. Klik her for at se om din uddannelse betyder, at du skal betale fuld pris.

Indlæs flere

Skemaer for HF

Tilmelding

For at blive tilmeldt HF enkeltfag, skal du til en samtale med en studievejleder. HF enkeltfag er en fleksibel uddannelse, og sammen med studievejlederen finder du ud af præcis hvilke fag, du har behov for.

Fakta om HF enkeltfag

Tilmeldingsfrist Økonomi Tilmelding

August og januar

SU, hvis du er over 18 år og har mindst 23 timer om ugen. Samtale med en af vores studievejledere.