HF net: Fjernundervisning

Netundervisning på HF Net

HF Net er online undervisning og er et godt valg til dig som foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt. På HF Net skal du ikke møde op til undervisning - du skal kun møde op på skolen, når du skal til eksamen. Det giver frihed, og du kan studere, når og hvor det passer dig! Vi tilbyder netundervisning i Viborg og i Skive.

Hver kursist følger sin egen studieplan, men undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold. For at få et godt forløb er det vigtigt, at du selv er god til at tilrettelægge dit arbejde med fagene.

Netundervisning er et godt valg, hvis...

  • du har behov for en fleksibel undervisningsform, der tilpasses din hverdag
  • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt, når det passer dig bedst
  • du vil selvstændigt planlægge dit arbejde med faget
  • du kan være studieaktiv og følge en studieplan

Læs studiereglerne for HF-kursister med netfag

Fag på HF Net

Du kan vælge flere forskellige fag på HF Net og udbuddet skifter lidt hvert år.

Lige nu tilbyder vi følgende fag:

Fag Niveau
Biologi C
Dansk A
Engelsk C+B
Filosofi C
Geografi C
Historie B
Kemi C
Matematik C
Psykologi C
Psykologi B
Religion C
Religion B
Samfundsfag C
Samfundsfag B

Hvornår kan du starte?

Hvis du gerne vil læse HF Net, så har vi løbende optag. Du kan tage fag på ½ år eller eller 1 år.

Der er dog nogle tilmeldingsfrister, afhængig af hvor hurtigt du ønsker at færdiggøre dit forløb. Selve fagene starter i august, men med fjernundervisning kan du springe ind i faget når du bliver tilmeldt.

  • Eksamen i december: sidste frist for tilmelding den 30. september
  • Eksamen i juni: sidste frist for tilmelding den 31. januar


En hel HF-eksamen

Du har mulighed for at tage en hel HF-eksamen som netundervisning. Det kræver blot at du har de fag det kræver og du skal afslutte uddannelsen med SSO og Eksamensprojekt.

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding til HF Net sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav samt vurdere, om du opfylder kravene til at blive optaget på netundervisning.

Du kan tidligst optages 1 år efter, du har forladt folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau, eller have faglige kvalifikationer, som vurderes at være tilstrækkelige.

Bemærk

HF Net er lavet i samarbejde med flere jyske VUC'er, hvilket betyder at du har mulighed for at læse flere fag, end dem vi tilbyder hos os. Du får altså ikke nødvendigvis en lærer fra Skive-Viborg HF&VUC eller skal til eksamen hos os, men hos et andet VUC.

Priser og SU

På HF Net skal du betale for hvert fag, du deltager i.

Følgende fag koster 550 kroner:

  • Biologi, dansk, engelsk, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, billedkunst og tysk

Følgende fag koster 1.400 kr:

  • Filosofi

Bemærk! Vælger du at tage en hel HF-eksamen, får du deltagerbetalingen retur, når din eksamen er bestået.