Efteruddannelse for virksomheder

Opkvalificering af dine medarbejdere

- Vi styrker jeres kompetencer!

Trænger dine medarbejdere til opkvalificering? På VUC kan vi hjælpe dig med at styrke dine medarbejderes kompetencer. Vi tilbyder undervisning i blandt andet dansk, engelsk, IT, matematik, samarbejde og kommunikation på forskellige niveauer. Et kursus for din virksomhed vil blive tilrettelagt jer. Ikke kun i indhold, men også i forhold til at få flettet undervisningen ind i en travl hverdag hos jer. Vi tager udgangspunkt i jeres behov og forudsætninger, så I får mest muligt ud af et kursus hos Skive-Viborg HF&VUC.

Vi tilbyder kompetenceløft til både private og offentlige virksomheder. Kurset kan være rettet mod enkelte medarbejdere eller omfatte en hel medarbejdergruppe.

Vi tilbyder undervisning i ...

Da stort set hele VUC's fagrække kan tilbydes ud af huset, er der næsten ubegrænsede muligheder for at give virksomheden og medarbejderne et kompetenceløft.

Herunder kan du se hvilke fag vi primært har for virksomheder, men der er selvfølgelig mange flere muligheder. Tag en snak med vores uddannelseskonsulent, Ingelise Christensen, og hør hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed.

 • Samarbejde og kommunikation

  Ingen arbejdsplads uden samarbejde, og intet samarbejde uden kommunikation! Her lærer kursusdeltageren at forbedre sin egen kommunikation og blive bedre til at samarbejde. Efter dette kursus er det slut med at tale forbi hinanden.

 • Psykologi

  I psykologi kan der fokuseres specielt på problemstillinger i arbejdssituationer - både som forebyggelse og allerede eksisterende problemer. Undervisningen kan fx tage fat på følgende emner: symptomer på og forebyggelse af stress, fænomenet "voksen-mobning", udbrændthed og styrkelse af samarbejdet.

 • Ordblindeundervisning

  Vi kan tilbyde et selvstændigt hold med ordblindeundervisning, hvis I er minimum 3 kolleger på din arbejdsplads, som kan blive enige om tidspunkt for et kursus.

  Vi kan tilbyde:

  • At kurset tilrettelægges ud fra den enkeltes behov på arbejdet og dermed hverdagen
  • Kendskab og undervisning i at bruge apps og andre IT-hjælpemidler til at diktere, læse op og stave
  • At man får et lærerigt samvær med andre i samme situation
  • Hjælp til at blive medlem af Nota
  • Hjælp til dig og din arbejdsplads med at søge lønkompensation
 • FVU-Digital

  IT findes på flere niveauer: Man kan få øvelse i at bruge internet, mail, tekstbehandling, regneark mv.

 • FVU-start

  FVU-start er et mundtligt tilbud til tosprogede ansøgere, der kan noget dansk, og som har brug for en opgradering af ordforråd og udtale inden optagelsen på FVU-læsning eller FVU-matematik.

  På mange virksomheder er der faggrupper, som har et stigende behov for at kommunikere på dansk. Det være sig både med kolleger og/eller kunder. Her kan FVU-start være en mulighed. FVU står for Forberedende Voksenundervisning.

  Der er mulighed for at tilpasse indholdet til den enkelte virksomheds behov.

 • FVU-matematik

  I FVU-matematik kan medarbejderne genopfriske eller forbedre matematik-kundskaberne fra folkeskolen. Der er to forskellige trin, hvor man bl.a. kommer til at arbejde med regning, talforståelse og forskellige matematiske begreber. Også i FVU-matematik kan undervisningsmaterialet hentes i deltagernes arbejdsopgaver.

 • FVU-læsning

  FVU er en forkortelse for Forberedende VoksenUndervisning. I FVU-læsning bliver man bedre til at læse, stave og skrive. Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad deltagerne konkret har brug for. Man kan altså komme til at arbejde med nogle af de tekster, der bliver brugt på arbejdspladsen. Undervisningen kan foregå på fire forskellige trin.

 • FVU-Engelsk

  At kunne lidt engelsk er næsten uundværligt i en moderne globaliseret verden. Flere virksomheder har kunder, samarbejdspartnere eller datterselskaber i udlandet, og kendskab til engelsk kan være essentielt for, om medarbejderne trives og yder det optimale. Skive-Viborg HF&VUC tilbyder virksomheder undervisning i FVU-engelsk.

Kontaktinformation

Kontakt for mere information

Ingelise Christensen
Uddannelseskonsulent

Tlf. 40359541
ingelisec@svhfvuc.dk