AVU

AVU net (8. - 10. klasse)

AVU net betyder undervisning, hvor du ikke skal møde op fysisk/fjernundervisning. Du kan selv planlægge dit studieforløb, så det passer ind i din hverdag.

Undervisningen foregår via nettet, men der er også mulighed for at tale/mødes med din lærer hver uge. Indholdet i netundervisning svarer helt til undervisning hold med fremmøde og afsluttes også med eksamen. Med netundervisning får du:

 • undervisning uden at møde på bestemte tider
 • afleveringer, der er tilpasset dit starttidspunkt
 • respons og faglig vejledning via din computer
 • fordybelse i faget og god træning i at være studerende

Fag og priser

Fag

Lige nu tilbyder vi følgende fag:

Fag Niveau
Dansk FED
Dansk som andetsprog FED
Engelsk  Basis + G
Engelsk FED
Historie D
Matematik FED
Naturvidenskab G
Priser

Deltagerbetalingen på AVU netundervisning er på 130,- for to moduler. Hør evt. mere om deltagerbetaling hos en studievejleder.

Krav og forventninger

Som kursist på AVU net forventes følgende:

 • Du har adgang til internettet med de nødvendige kravspecifikationer
 • Du er trænet i at bruge en PC
 • Du er motiveret og følger din studieplan
 • Du afleverer dine obligatoriske modulopgaver til tiden
 • Du møder til skriftlig og mundtlig eksamen på VUC
Indlæs flere

Tilmelding

Tilmelding til AVU net sker via vores studievejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav samt vurdere, om du opfylder kravene for at blive optaget.

Der er løbende optag. Tilmelding skal dog ske senest den 1. februar for at komme til eksamen i maj/juni eller senest den 1. september for at komme til eksamen i december. 

Netundervisning er et godt valg, hvis...

 • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
 • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt, når det passer dig 
 • du selvstændigt er i stand til at planlægge dit arbejde med faget
 • du kan være studieaktiv og følge en studieplan