AVU 8.-10. klasse net: Fjernundervisning

AVU Net

AVU Net betyder undervisning, hvor du ikke skal møde fysisk op til undervisning. Du kan selv planlægge dit studieforløb, så det passer ind i din hverdag.

Undervisningen foregår via internettet, men der er også mulighed for at tale/mødes med din lærer ved en fast ugentlig træffetid. Indholdet i Netundervisning svarer helt til undervisning på almindelige hold og afsluttes også med eksamen.

Netundervisning betyder, at du får:

 • undervisning uden at møde på bestemte tider
 • afleveringer, der er tilpasset dit starttidspunkt
 • respons og faglig vejledning via din computer
 • fordybelse i faget og god træning i at være studerende

Netundervisning er et godt valg, hvis...

 • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
 • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt, når det passer dig bedst
 • du selvstændigt er i stand til at planlægge dit arbejde med faget
 • du kan være studieaktiv og følge en studieplan

Fag på AVU Net

Lige nu tilbyder vi følgende fag:

Fag Niveau
Dansk FED
Engelsk FED
Matematik FED
Naturvidenskab G

Hvornår kan du starte?

Hvis du gerne vil læse AVU Net, så har vi løbende optag. Tilmelding skal dog ske senest den 1. februar for at komme til eksamen i maj/juni eller senest den 1. september for at komme til eksamen i december. 

Inden opstart af undervisningen mødes du med din lærer, som introducerer dig til faget, intranettet mm.

 

Krav og forventninger

Som kursist på AVU Net forventes følgende:

 • Du har adgang til internettet med de nødvendige kravspecifikationer
 • Du er trænet i at bruge en PC
 • Du er motiveret og følger din studieplan
 • Du afleverer dine obligatoriske modulopgaver til tiden
 • Du møder til skriftlig og mundtlig eksamen på VUC

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding til AVU Net sker via vores studievejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav samt vurdere, om du opfylder kravene til at blive optaget på netundervisning.

Priser og SU

Deltagerbetalingen på AVU Netundervisning er på 130,- for to moduler. Hør evt. mere om deltagerbetaling hos en studievejleder.