2-årig HF

En gymnasial uddannelse

Med en 2-årig HF får du en gymnasial eksamen, som kan give adgang til den videregående uddannelse du går og drømmer om. Den 2-årige HF er et målrettet forløb på HF&VUC i Viborg, hvor der ud over det teoretiske læsestof, også er plads til at anvende fagene i praksis.

Fakta om 2-årig HF

 • Optagelse

  Bestået 9. eller 10. klasses eksamen.

 • Økonomi

  Du kan søge SU, hvis du er over 18 år og har mindst 23 timer om ugen.

 • Tilmelding

  www.optagelse.dk inden 15. marts.

Linjer på 2-årig HF

Vores linjer er fagpakker som er målrettet forskellige videregående uddannelser. Vi har designet nogle spændende fagpakker, som gør at du kan opfylde de krav du senere vil møde på den videregående uddannelse.

Du skal ikke vælge endnu

Du starter på et grundforløb med obligatoriske HF-fag, men allerede på 1. år vil du blive præsenteret for de forskellige fagpakker som du kan vælge mellem på 2. år. Vi hjælper dig selvfølgelig med at pejle ind på den retning du ønsker at gå. Blandt andet får vi besøg fra mennesker som arbejder i de forskellige erhverv! Fra 3. semester starter du så på den fagpakke du har valgt. Du skal altså ikke vælge fagpakke inden du starter på 2-årigt HF, men du kan selvfølgelig godt have en ide eller et mål allerede!

 • Innovation og business

  Rettet mod fx finans-, markedsførings- og administrationsøkonom, ejendomsmægler, revisor.
  Samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

  Fagpakke:

  • Matematik B
  • Innovation C

   

   

 • IT og design

  Rettet mod fx multimediedesigner, datamatiker, grafiker, producer.
  Samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

  Fagpakke:

  • Design C
  • Programmering C

   

   

 • Menneske og kommunikation

  Rettet mod fx pædagog, lærer, socialrådgiver, journalist.
  Samarbejde med VIA og journalisthøjskolen.

  Fagpakke:

  • Samfundsfag B
  • Psykologi C

   

 • Sundhed og science

  Rettet mod fx sygeplejerske, laborant, fysioterapeut, ergoterapeut, diætist, ingeniør.
  Samarbejde med VIA, Erhvervsakademi og Ingeniørskolen.

  Fagpakke:

  • Biologi B
  • Matematik B
 • Uni-pakke

  Rettet mod universitetsuddannelser.

  Valgfag:

  • Engelsk A
  • Tysk C+B
  • Fysik C+B

Valgfag

Vi udbyder en bred palette af valgfag. Ønsker du at få mere at vide om valgfagene, er du naturligvis velkommen til at tage en snak med en studievejleder.

 • Billedkunst B
 • Biologi B
 • Filosofi C
 • Fysik CB
 • Innovation C
 • Kemi B
 • Programmering C
 • Psykologi C
 • Psykologi B
 • Religion B
 • Samfundsfag B
 • Tysk CB
Helene fortæller om det bedste ved at gå på HF hos Skive-Viborg HF&VUC

Optagelseskrav

Der er flere direkte veje ind på 2-årig HF, men fælles for dem er at hvis du opfylder adgangskravene, så har du ret til at blive optaget, hvis du søger inden den 15. marts via optagelse.dk.

 • Direkte fra 9. klasse

  Har du afsluttet undervisning i 9. klasse, kan du blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen under følgende forudsætninger:

  • Du har søgt om optagelse i direkte forlængelse af din 9. klasse, det vil sige det førstkommende skoleår, efter du har afsluttet 9. klasse
  • Du har opnået et gennemsnit på 4,0 i karaktergennemsnit til folkeskolens afgangseksamen
  • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du få adgang til HF med et karaktergennemsnit på 6,0 
  • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller det der svarer til
  • Du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin
  • Du har bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen
 • Direkte fra 10. klasse

  Har du afsluttet undervisning i 10. klasse, kan du blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen under følgende forudsætninger:

  • Du har søgt om optagelse i direkte forlængelse af din 10. klasse, det vil sige det førstkommende skoleår, efter du har afsluttet 10. klasse
  • Du er vurderet uddannelsesparat eller har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen
  • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller det der svarer til og har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve
  • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del
  • Du har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysisk/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin
  • Du har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik i 10.-klasseprøverne
 • Optagelse via AVU

  Det er også muligt at blive optaget på 2-årig HF hvis du har en almen forberedelseseksamen. En almen forberedelseseksamen kan tages på AVU her på Skive-Viborg HF&VUC.

  Med en almen forberedelseseksamen, har du krav på optag på 2-årig HF, hvis du har bestået:

  • Dansk eller Dansk som 2. sprog D
  • Engelsk D
  • Matematik
  • Naturvidenskab G eller derover
  • Et af fagene: fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover
 • Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse?

  Selvom du ikke opfylder kravene til optag på 2-årig HF, direkte fra 9. eller 10. klasse, så kan du godt søge om optagelse alligevel.

  Måske du har...

  • gennemført 9. eller 10. klasse for flere år siden og derefter har været på arbejdsmarkedet eller været i gang med anden uddannelse siden
  • en erhvervsuddannelse og efterfølgende har arbejde i nogle år, men nu gerne vil uddanne dig i en anden retning

   

  Hvis du gerne vil søge ind på 2-årig HF alligevel, skal du ind og snakke med en af vores studievejledere.

  Book en tid - klik her

Lever du ikke op til de direkte adgangskrav, kan du stadig søge optagelse og blive vurderet på dine generelle faglige og sociale kompetencer

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding til 2-årig HF sker via optagelse.dk inden den 15. marts ELLER ved samtale med en studievejleder efter den 15. marts.

Hvis du er i tvivl om 2-årig HF er den rette uddannelse for dig, kan du vælge at tage en snak med en studievejleder først. Studievejlederen kan også hjælpe dig med at finde ud af om du opfylder de optagelseskrav der er, for at komme ind på 2-årig HF.

Det er også via en studievejleder du tilmelder dig, hvis du tilmelder dig efter den 15. marts. Det er nemlig ikke et krav hos VUC at du tilmelder dig inden den 15. marts. Book tid hos en HF-studievejleder og bliv tilmeldt direkte hos en vejleder.