2-årig HF

En gymnasial uddannelse

Med en 2-årig HF får du en gymnasial eksamen, som kan give adgang til den videregående uddannelse du går og drømmer om. Den 2-årige HF er et målrettet forløb på HF&VUC i Viborg, hvor der ud over det teoretiske læsestof, også er plads til at anvende fagene i praksis.

2-årig HF på VUC i Viborg

Tilmelding og ansøgningsfrist

Tilmelding til 2-årig HF sker via optagelse.dk eller ved samtale med en studievejleder.

Hvis du er i tvivl om 2-årig HF er den rette uddannelse for dig, kan du vælge at tage en snak med en studievejleder først. Studievejlederen kan også hjælpe dig med at finde ud af om du opfylder de optagelseskrav der er, for at komme ind på uddannelsen.

Vi følger den nationale ansøgningsfrist der hedder den 1. marts hvert år, men vi har åben for tilmelding helt indtil studiestart. Det betyder at hvis du opfylder adgangskravene for 2-årig HF har du ret til at blive optaget hvis du ansøger inden 1. marts. Hvis du ansøger efter, så kan du risikere ikke at blive optaget hvis fx holdene er fyldt.

Tag en snak med en studievejleder om 2-årig HF er den rette uddannelse for dig.

Fakta om 2-årig HF

 • Optagelse

  Bestået 9. eller 10. klasses eksamen.

 • Økonomi

  Du kan søge SU, hvis du er over 18 år og har mindst 23 timer om ugen.

 • Tilmelding

  optagelse.dk eller via samtale med studievejleder.

Linjer på 2-årig HF

Vores linjer er fagpakker som er målrettet forskellige videregående uddannelser. Vi har designet nogle spændende fagpakker, som gør at du kan opfylde de krav du senere vil møde på den videregående uddannelse.

Du skal ikke vælge endnu

Du starter på et grundforløb med obligatoriske HF-fag, men allerede på 1. år vil du blive præsenteret for de forskellige fagpakker som du kan vælge mellem på 2. år. Vi hjælper dig selvfølgelig med at pejle ind på den retning du ønsker at gå. Blandt andet får vi besøg fra mennesker som arbejder i de forskellige erhverv! Fra 3. semester starter du så på den fagpakke du har valgt. Du skal altså ikke vælge fagpakke inden du starter, men du kan selvfølgelig godt have en ide eller et mål allerede!

 • Sundhed og science

  Rettet mod fx sygeplejerske, laborant, fysioterapeut, ergoterapeut, diætist, ingeniør.

  Fagpakke:

  • Matematik B
  • Kemi CB
 • Menneske og kommunikation

  Rettet mod fx pædagog, lærer, socialrådgiver, journalist.

  Fagpakke:

  • Samfundsfag B
  • Psykologi CB

   

 • Kreativitet & Design

  Rettet mod fx multimediedesigner, datamatiker, grafiker, producer.

  Fagpakke:

  • Samfundsfag B
  • Billedkunst CB

   

   

Valgfag

Vi udbyder en bred palette af valgfag. Ønsker du at få mere at vide om valgfagene, er du naturligvis velkommen til at tage en snak med en studievejleder.

 • Billedkunst B
 • Filosofi C
 • Fysik CB
 • Kemi B
 • Psykologi C
 • Psykologi B
 • Samfundsfag B
 • Design og arkitektur
Helene fortæller om det bedste ved at gå på HF hos Skive-Viborg HF&VUC

Adgangskrav

Der er flere direkte veje ind på 2-årig HF, men fælles for dem er at hvis du opfylder adgangskravene, så har du ret til at blive optaget, hvis du søger inden den 1. marts via optagelse.dk.

 • Direkte fra 9. klasse

  Har du afsluttet undervisning i 9. klasse, kan du blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen under følgende forudsætninger:

  • Du har søgt om optagelse i direkte forlængelse af din 9. klasse, det vil sige det førstkommende skoleår, efter du har afsluttet 9. klasse
  • Du har opnået et gennemsnit på 4,0 i karaktergennemsnit til folkeskolens afgangseksamen
  • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du få adgang til HF med et karaktergennemsnit på 6,0 
  • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller det der svarer til
  • Du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin
  • Du har bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen
 • Direkte fra 10. klasse

  Har du afsluttet undervisning i 10. klasse, kan du blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen under følgende forudsætninger:

  • Du har søgt om optagelse i direkte forlængelse af din 10. klasse, det vil sige det førstkommende skoleår, efter du har afsluttet 10. klasse
  • Du er vurderet uddannelsesparat eller har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen
  • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller det der svarer til og har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve
  • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del
  • Du har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysisk/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin
  • Du har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik i 10.-klasseprøverne
 • Optagelse via AVU

  Det er også muligt at blive optaget på 2-årig HF hvis du har en almen forberedelseseksamen. En almen forberedelseseksamen kan tages på AVU her på Skive-Viborg HF&VUC.

  Med en almen forberedelseseksamen, har du krav på optag på 2-årig HF, hvis du har bestået:

  • Dansk eller Dansk som 2. sprog D
  • Engelsk D
  • Matematik D
  • Naturvidenskab G eller derover
  • Et af fagene: fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover
 • Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse?

  Selvom du ikke opfylder kravene til optag på 2-årig HF, direkte fra 9. eller 10. klasse, så kan du godt søge om optagelse alligevel.

  Måske du har...

  • gennemført 9. eller 10. klasse for flere år siden og derefter har været på arbejdsmarkedet eller været i gang med anden uddannelse siden
  • en erhvervsuddannelse og efterfølgende har arbejde i nogle år, men nu gerne vil uddanne dig i en anden retning

   

  Hvis du gerne vil søge ind på 2-årig HF alligevel, skal du ind og snakke med en af vores studievejledere.

  Book en tid - klik her

Lever du ikke op til de direkte adgangskrav, kan du stadig søge optagelse og blive vurderet på dine generelle faglige og sociale kompetencer