Kursisthistorier

Kenneth Møller Andersen

"Jeg synes, at der er stor faglighed blandt lærerne, og at det er godt med aldersforskellen. Det giver nogle rigtig gode input."

Kenneth Møller Andersen er 24 år gammel og studerer 2-årig HF på VUC i Viborg.

Jeg er begyndt på HF2 på VUC i Viborg. Jeg var skoletræt, og derfor er jeg først kommet i gang med HF2 nu. Jeg stoppede på Handelsskolen efter 1 ½ år, kom ind som værnepligtig og fik der kendskab til det at være brandmand.

Kenneth arbejder som deltidsbrandmand og får samtidig SU, fordi han er i gang med at tage den 2-årige HF.

Mine ønsker er at kommer ind på Professionshøjskolen Metropol i København for at tage en uddannelse som katastrofe- og risikomanager, som tager 3 ½ år.

 

Mød flere kursister