Til kursister

Info om eksamen

Som kursist på Skive-Viborg HF&VUC modtager du informationer om eksamen og prøver på Teams.

Opgaver og eksamen på HF

Når du tager en hel HF-eksamen, skal du blandt andet skrive en Større Skriftlig Opgave (SSO) og et Eksamensprojekt. Herunder kan du downloade brochurerne for SSO, Eksamensprojekt og de generelle eksamensregler til den afsluttende HF-eksamen.

HF studieplaner

Eksamen på AVU

AVU-fagene afsluttes med prøve på niveau G og D. På de øvrige niveauer afsluttes med en faglig dokumentation. Undervisningsministeriet offentliggør tidspunkterne for de skriftlige prøver, da de foregår samtidig i hele landet.

Du kan læse mere om tidsfrister for til- og framelding og om regler for prøvens gennemførelse ved at downloade vores eksamensbrochure for AVU.