Kursistråd

Vil du have indflydelse på dit VUC?


Som kursist i Skive eller Viborg har du mulighed for at blive en del af kursistrådet. Vi har kursistråd på begge afdelinger. Kursistrådet arrangerer fester og hygge, men sørger også for at DIT studiemiljø er som det skal være. Her på skolen er det nemlig ikke kun lærerne eller rektor der bestemmer - du kan også få indflydelse!

Hvert år ved starten af kursusåret nedsætter vi et kursistråd. Først vælger lærerne en eller flere repræsentanter, der skal hjælpe med at etablere et kursistråd. Så inviterer repræsentanterne til et møde, hvor interesserede kursister kan møde op og vælge, hvem der skal sidde i kursistrådet.

Kursistråd 2020/2021

Viborg:
Patrick Lauge
Rasmus Weirsøe
Daniel Bæk Grinderslev
Regitta Alexandra Jensen
Sandra Enghave Bach
Jakob Thorgaard
Camilla (Mille) Rasmussen