Karsten Fruergaard

Jeg får en god støtte og vejledning på VUC, også når der er noget jeg ikke lige ved, så finder lærerne ud af det for en.

Karsten Fruergaard er 25 år gammel og går til ordblindeundervisning på aftenhold.

- "Min baggrund for at komme på VUC er, at jeg er ordblind. Jeg har en 9. klasse. Så har jeg været arbejdsdreng ved en tømrermester og vidste derfra, at jeg ville være tømrer. Derefter tog jeg grundforløbet på Teknisk Skole og derfra videre til tømreruddannelsen. Jeg kom ind i forsvaret bagefter, og nu arbejder jeg som tømrer, og det arbejde kan jeg godt lide."

Det var igennem en veninde, at Karsten fik kendskab til VUC, og den hjælp man kan få her.

- "I dagtimerne arbejder jeg som tømrer, og en aften i ugen får jeg ordblindeundervisning for at holde især stavningen ved lige. Programmet ”CD-ord” er rigtig godt. Man kan høre ordene, når man kører musen hen over en tekst. Det hjælper mig godt, at jeg får ordblindeundervisning, og min familie siger, at de godt kan se på min stavning, at jeg får træning i det."

Der er max 6 kursister på vores OBU-holdet og man får individuel undervisning, som er tilpasset den enkelte kursist, og der er en handlingsplan for hver dag.

- "Jeg har gået til ordblindeundervisning siden 2008. For mig har det været rigtig godt. Jeg er glad for at gå her. Somme tider skal jeg tage mig sammen for at komme af sted efter en lang arbejdsdag. Men når jeg så er her, er det dejligt alligevel."