Fravær og studieaktivitet

Studieaktivitet betyder...

 • at du møder stabilt
 • at du kommer til tiden
 • at du holder dig opdateret med undervisningsmateriale
 • at du medbringer relevant undervisningsmateriale
 • at du medbringer computer
 • at du er forberedt til timerne
 • at du deltager aktivt i undervisningen
 • at du afleverer skriftlige opgaver til tiden
 • at du udnytter værkstedstimer fagligt relevant
 • at du meddeler fravær pga. sygdom/anden årsag på Ludusweb/i app'en
 • at du går til prøve/eksamen i de fag du er tilmeldt

Fravær på Skive-Viborg HF&VUC

På Skive-Viborg HF&VUC er der mødepligt til undervisningen. Derfor registrerer dine lærere altid om du møder til timerne.

Hvis du ikke kan møde den første undervisningsgang, er det vigtigt, du hurtigt fortæller studievejledningen det. Hvis du af særlige grunde ikke kan møde til undervisningen, skal du tale med dine lærere og gå til studievejledningen.

Du vil modtage SMS-beskeder med påmindelse og oplysning om, hvad du skal gøre, hvis du ikke møder tre gange i træk i et fag eller får et større fravær. Du kan selv holde øje med dit fravær i de enkelte fag via vores app.

Det er vigtigt at møde til undervisningen og være studieaktiv for at få et godt udbytte af din uddannelse. Din tilstedeværelse bliver vurderet ud fra både fremmøde og studieaktivitet. Du kan blive frameldt holdet eller få frataget din SU, hvis dit fremmøde er for lavt, og du ikke er aktiv i undervisningen.