Kvalitet og fastholdelse

Kvalitetsudvikling

På Skive-Viborg HF&VUC har vi hele tiden fokus på kvalitetsudvikling, som vi arbejder med fremadrettet, og som hele tiden skal udvikle sig i takt med ændringer i og uden for organisationen. Vi gennemfører løbende evalueringer af undervisningen, studiemiljøet, målopfyldelse mm. 

 

Fastholdelsesstrategi

På Skive-Viborg HF&VUC er vi optaget af at give dig de bedst mulige vilkår for at gennemføre din uddannelse, og vi arbejder struktureret og målrettet på, at dette sker. Det er fastholdelsesstrategien bl.a. et udtryk for. Vi ønsker med strategien at skabe retning for de tiltag og handlinger, vi sætter i gang, når det handler om at få dig til at gennemføre din uddannelse.