Fraværstal 2019

Fraværstal på Skive-Viborg HF&VUC

Vi har fokus på studieaktiviteten og på at løfte den enkelte kursist, hvilket også betyder, at vi arbejder målrettet med at nedbringe fraværet blandt vores kursister.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser skal det seneste skoleårs samlede fraværstal offentliggøres på den den pågældende institutions hjemmeside.

Uddannelse(r)/
årgange 2018-2019
Fysisk fravær i % Skriftligt fravær i %
HF-e og HF2 samlet 19,94 13,65
HF-enkeltfag 20,07 14,9
HF2 samlet 19,53 9,8