Bestyrelse og resultatlønskontrakt

Bestyrelsen for Skive-Viborg HF&VUC består af:

Tilforordnede:

Resultatlønskontrakt

Bestyrelsen på Skive-Viborg H&FVUC indgår jævnligt resultatlønskontrakter med rektor Kent West Kristensen. Den seneste kontrakt er udformet i overensstemmelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings ”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrig ledere” af 6. december 2011.

Resultatkontrakten med den øverste leder skal i henhold til bemyndigelsen tjene følgende overordnede formål:

  • Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
  • Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
  • Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater

Læs resultatlønskontrakterne her: