Kvalitetsudvikling

På Skive-Viborg HF&VUC har vi hele tiden fokus på kvalitetsudvikling, som vi arbejder med fremadrettet, og som hele tiden skal udvikle sig i takt med ændringer i og uden for organisationen. Vi gennemfører løbende evalueringer af undervisningen, studiemiljøet, målopfyldelse mm. 

Kursisttrivselsundersøgelser

Handlingsplaner