Fastholdelsesstrategi

På Skive-Viborg HF&VUC er vi optaget af at give dig de bedst mulige vilkår for at gennemføre din uddannelse, og vi arbejder struktureret og målrettet på, at dette sker. Det er fastholdelsesstrategien bl.a. et udtryk for. Vi ønsker med strategien at skabe retning for de tiltag og handlinger, vi sætter i gang, når det handler om at få dig til at gennemføre din uddannelse.