Bestyrelse

Peter Møller Pedersen
Formand
Cirsten Justesen
Næstformand
Hanne Andersen
Medlem
Klaus Ernst Hansen
Medlem
Ole Faarkrog-Søgaard
Medlem
René Holm
Medlem
Thue Grum-Schwensen
Medlem
Henning K. Poulsen
Medarbejderrepræsentant
Mads Ø. Christensen
Medarbejderrepræsentant
Laura Yüce Riis
Kursistrepræsentant, Skive
Lærke Marie Søndergaard Jønsson
Kursistrepræsentant, Viborg

Tilforordnede

Kent West Kristensen
Rektor