Besøg af Karin Gaardsted på VUC I Viborg

22.05.2017

Politiker Karin Gaardsted besøger VUC i Viborg

Tillidsrepræsentant Katja Weirauch havde i dag besøg af politiker Karin Gaardsted (MF). Katja havde inviteret Karin til en snak om de bekymringer der er i forhold til regeringens reform af de forberedende tilbud.

Efter en rundvisning på skolen i Viborg, var Katja og Karin forbi rektor Kents kontor, hvor også Petur fra kursistrådet var kommet. De fik en god snak om bekymringerne i forhold til det udspillet om det nye FGU, herunder målgruppen og indholdet, fleksibilitet, uddannelse i udkantsområder, kommunal vs. statslig forankring og meget andet.

Tak for besøget til Karin!

Karin Gaardsted besøger VUC i Viborg
Efter en invitation fra tillidsrepræsentant Katja Weirauch, var Karin Gaardsted den 22. maj på besøg på VUC i Viborg.