Ledige stillinger

Ordblinde-lærer til Skive-Viborg HF&VUC

Skive-Viborg HF&VUC søger ordblindelærer til fastansættelse.

Beskæftigelsesgrad: Fuld tid. Der vil være mulighed for at aftale en mindre beskæftigelsesgrad, hvis det ønskes.

Tiltrædelse: 1. januar 2020.

Der kan være timer både på afdelingen i Skive og i Viborg. Der kan ofte også være undervisning om aftenen; som regel dog kun én gang om ugen og maksimalt to gange om ugen. Desuden vil en stor del af undervisningen foregå ude hos virksomheder og lignende.

Fag: Ordblindeundervisning, og eventuelt it og engelsk særligt tilrettelagt for ordblinde.

Der vil også være mulighed for undervisning inden for FVU-fagrækken. Så du må meget gerne i din ansøgning skrive, hvilke af disse fag du har FVU-lærer-uddannelsen i/ kan undervise i.

Dine kvalifikationer: Du skal have den særlige uddannelse til ordblindeunderviser.

Profil: Du er samarbejdsorienteret, fleksibel og i forhold til kursisterne rummelig og robust. Du har forståelse for de vanskeligheder, nogle kursister har med det at gå i skole. Som lærer på VUC skal du derfor være interesseret i den dobbelte opgave, der består i både at forbedre kursisternes faglige niveau og deres muligheder for at blive aktive studerende.

VUC er kendetegnet ved et voksent miljø med respekt og ligeværdighed mellem kursister og ansatte.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til organisationsaftale mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse m.m.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til uddannelsesleder Christian Jørgensen, tlf. 4072 6818 eller e-mail christianj@svhfvuc.dk.

Yderligere information om Skive-Viborg HF & VUC kan findes på http://www.vucskive-viborg.dk.

Ansøgning kun pr. mail. Sendes til christianj@svhfvuc.dk.

Ansøgningen skal vedhæftes bevis for ordblindelæreruddannelse og evt. læreruddannelse, FVUlærer-uddannelse samt eventuelle relevante udtalelser fra læreransættelser.

Ansøgningsfrist: torsdag den 14. november 2019 kl. 16.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47 2019.

Skive-Viborg HF&VUC er en voksenuddannelsesinstitution med to afdelinger. Vi har ca. 400 årskursister fordelt på almen voksenuddannelse, Forberedende VoksenUndervisning og Ordblindeundervisning, hf-enkeltfag og 2-årigt hf. Vi er i alt cirka 90 ansatte.

Drømmer du om et job hos Skive-Viborg HF&VUC?

Hold løbende øje med denne side, vores Facebook-side eller LinkedIn-profil.