Projekt Skybrud

Projekt Skybrud – et udviklingsprojekt med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond

På Skive-Viborg HF&VUC gør vi meget for at sikre, at kursisterne kan gennemføre deres uddannelse på VUC. Ledere, lærere og studievejledere er meget optaget af at give de unge den bedst mulige nye start og de nødvendige kompetencer på vejen til at få en uddannelse.

Men vi vil gerne gøre mere.

Der for har vi i øjeblikket et udviklingsprojekt med følgende dobbeltformål

  • at hjælpe de kursister der er i fare for at falde fra uddannelsen
  • at hjælpe kursister videre på en erhvervsuddannelse efter tiden på VUC

Der er flere årsager til, at det er svært for mange af kursisterne at gennemføre deres uddannelsen. Mange har andre udfordringer end det faglige, og det er derfor, der kan være brug for mere, end det vi allerede gør.

Den A.P. Møllerske Støttefond har givet støtte til projektet og har således gjort det muligt for os at afprøve vores ideer.
Vi har ansat 3 personer i projektet. De arbejder tæt sammen med vores lærere og studievejledere om at løse opgaverne.

2 uddannelsessamaritter

Uddannelsessamaritternes opgaver:

  • Understøtter og styrker den sociale, faglige og almene indsats over for eleverne
  • Giver stå-op/møde-op-hjælp, når kursisten ikke møder op til undervisningen
  • Er opsøgende og samtaler med de kursister, som lærere og studievejledere fortæller er frafaldstruet
  • Hjælper til med løsning af problemer, der er til hinder for kursistens studium, herunder at hjælpe kursisten med at få kontakt til relevante ressourcepersoner

Uddannelsessamaritterne taler med kursisterne om årsager til fravær og hjælper med at løse problemer, hvad enten det er at hjælpe med at få lavet en ansøgning, få planlagt og motiveret til lektielæsning, få henvist til en resurseperson eller noget helt fjerde. Det er ikke ”kontorsamtaler”, men opsøgende samtaler, der af kursisterne kan opleves som mere uformelle end de samtaler, de måtte have med lærere eller studievejledere.

1 brobygger

Brobyggerens opgaver:

  • Tager initiativ og er bindeled til erhvervsuddannelserne, herunder formidler kontakt til erhvervsskolerne og gør de unge interesserede i erhvervsuddannelser
  • Foranlediger, arrangerer og gennemfører besøg og evt. korte praktikforløb på erhvervsskoler for kursisterne
  • Arrangerer og gennemfører besøg fra erhvervsskoler
  • Brobyggeren er motivator i forhold til kursisternes videre uddannelse. Brobyggeren er behjælpelig med skaffe kontakt til en erhvervsskole, hjælper med at give kursisten mulighed for at besøge erhvervsskolen og er sparringspartner for kursisten i forhold til dennes tanker om, hvilken uddannelse han/hun skal have.

Projektet varer et år, og de foreløbige resultater er ganske positive.