SPS (Specialpædagogisk Støtte)

Støtte til HF-studerende med særlige behov

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Formålet med SPS er at hjælpe dig så du, så vidt det er muligt, kan gennemføre en ungdomsuddannelse på samme vilkår som andre. Støtten er individuelt målrettet og der gives kun støtte til de forhold, der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis leveomkostninger, transport eller sociologtimer.

Du har mulighed for at få SPS hvis du har:

 • Høre- eller synsvanskeligheder
 • Læse- og skrivevanskeligheder (ordblinde)
 • En psykisk lidelse
 • En neurologisk lidelse
 • En fysisk lidelse

Ansøg om støtte

For at opnå støtte skal du kontakte SPS-vejlederen. Hun vil sammen med dig vurdere dine behov og muligheder for at opnå støtte. Det er også SPS-vejlederen, der på dine vegne sender en ansøgning om støtte til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Få mere information om Styrelsens betingelser for støtte på: www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser.

I langt de fleste tilfælde stilles der krav om, at du skal dokumentere dit behov for støtte via en lægeerklæring eller tilsvarende.

Er du endnu ikke optaget på HF, og overvejer du at søge støtte til din uddannelse?

Hvis du tænker på at søge optagelse på Skive-Viborg HF&VUC, og overvejer at søge om SPS kan du kontakte os på studievejlederhf@svhfvuc.dk eller ringe til Viborg på tlf. 86 61 17 00 eller til Skive på tlf. 97 52 18 22. Hvis du allerede har en lægeerklæring, vil det være en god ide at vedhæfte den til mailen.

Eksempler på støtteformer

 • Studerende med læse- og skrivevanskeligheder (ordblinde)
  • Ordblindetest
  • IT-startpakke med ordblindeprogrammer eller programpakke med ordblindeprogrammer til installation på egen computer
  • Instruktion i brugen af IT-startpakken eller programpakken
  • Talegenkendelsesprogrammet Dictus - med Dictus kan du diktere tekster direkte til computeren
  • Studiestøttetimer
  • Diktafon til notetagning
  • Scanner
  • Undervisningsmaterialer på digitale medier
 • Studerende med psykiske vanskeligheder
  • Mentortimer
  • Faglig støttelærer
  • Diktafon
  • Særlig støtteordning for studerende med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse)
 • Studerende med neurologiske vanskeligheder
  • Studiestøttetimer
 • Studerende med fysiske vanskeligheder
  • Diktafon til notetagning
  • Ergonomiske stole og borde
  • Ergonomiske mus og tastaturer, særligt tilpasset udstyr
  • Læsestativer eller andet kompenserende udstyr
  • Computer med fx ordforudsigelsesprogram eller specialtilpasninger
  • Sekretærhjælp
  • Praktisk hjælp
 • Studerende med hørevanskeligheder
  • Tegnsprogstolk
  • Skrivetolk
  • Høretekniske hjælpemidler, f.eks. FM-anlæg
  • Sekretærhjælp
  • IT-startpakke for døve eller hørehæmmede
 • Studerende med synsvanskeligheder
  • Udredning af behovet for støtte hos Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS)
  • Hjælpemidler, f.eks. IT-startpakke for blinde eller svagsynede, tavlekamera, CCTV og koldlyslamper
  • Undervisningsmateriale på digitale medier
  • Sekretærhjælp
  • Synskonsulenttimer

Telefontid hos SPS-vejlederen

 

Dag Tidsrum
Tirsdag 09:00-12:00
Onsdag 08:00-09:00
Torsdag 08:00-09:00

Kontakt SPS-vejlederen

Heike Møller
SPS-vejleder

Tlf. 23835514
heikem@svhfvuc.dk