FVU læsning og
matematik

Forberedende voksenundervisning


FVU er for dig, der har brug for at blive bedre til at læse, skrive, stave og/eller regne. Du skal være 18 år eller mere for at kunne deltage.

Du kan vælge mellem to fag:

 • FVU-læsning

  På FVU-læsning arbejder du med læsning, stavning, skrivning og grammatik.

  Bliv bedre til at læse
  Du arbejder med tekster fra dagligdagen i fx aviser, blade, pjecer og vejledninger. Du kan også arbejde med tekster fra dit arbejde. Du lærer at bruge forskellige metoder til at læse forskellige tekster.

  Lær at skrive bedre
  Du arbejder med skriveopgaver fra din hverdag fx beskeder, breve, invitationer, klager og oplæg.

  Få styr på stavning og grammatik
  Du lærer staveregler, og hvordan ord og tekst opfører sig i forskellige sammenhænge.

  Trin
  Faget har 4 trin på hver 40-80 lektioner.
  Du begynder på det trin, der svarer til dit niveau.

  Prøve
  Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

 • FVU-matematik

  På FVU-matematik arbejder du med talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber. Du kommer til at arbejde med tal fra hverdagen.

  Det kan fx være:

  • Forstår du tal fra aviser, reklamer eller fjernsyn?
  • Får du den rigtige rabat, når du er ude at handle?
  • Forstår du din lønseddel?


  Du kommer også til at arbejde med:

  • Længde, højde og omkreds
  • Prisoverslag
  • Tabeller og diagrammer
  • Geometriske figurer


  Trin

  Faget har 2 trin på hver 40-80 lektioner.
  Du begynder på det trin, der svarer til dit niveau.

  Prøve
  Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

Test og undervisning

Før undervisningen begynder, skal du til en test. Du kan gå til FVU, uanset hvilken skolegang eller uddannelse du tidligere har deltaget i, hvis testen viser, du kan få udbytte af FVU.

Undervisningen er gratis og du kan få SU, hvis du er 18 eller 19 år. Hvis du går til undervisning i arbejdstiden, kan du søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til dækning af din løn.

Trin og prøve

Både FVU-læsning og FVU-matematik er opdelt i trin på 40-80 lektioner. Du kan vælge at afslutte hvert trin med at gå til prøve. Prøven er frivillig. Dog kan det være, du skal gå til prøve, hvis du får SU eller SVU, eller hvis du går efter aftale med kommunen eller en virksomhed.

Prøven er skriftlig og afholdes ved afslutningen af et forløb. Hvis du går på et hold med løbende optag, kan du tidligst gå til prøve, når du har været tilbudt mindst 40 lektioners undervisning.

Tilmeldingsfristen til prøven er senest 14 dage før prøven. Du tilmelder dig hos din underviser eller i særlige tilfælde ved at henvende dig til vores kontor.

Sådan tilmelder du dig


For at tilmelde dig FVU skal du til en FVU-test, hvis ikke du har gået til FVU før. Vi bruger testen til at se, om du kan have udbytte af at gå til FVU. Testen foregår på computer og tager mellem ½ time og 2 timer. Du får resultatet med det samme.

Du tilmelder dig FVU ved at kontakte vores studievejledning. Så finder vi en dag, hvor du kan komme til test hos os.

Kontakt en studievejleder